خرید خدمت تجهیزات آزمایشگاهی

ارائه خدمات نوین آزمایشگاهی

شرکت نسیم تشخیص آزما به عنوان مجهزترین شرکت حوزه زیست فناوری، مورد تایید شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که سرویس خرید خدمت آزمایشگاهی را به تمامی شرکت ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیص طبی ارائه می دهد.

نقطه ذوب

Melting Point
  • 3,200,000 ریال

ریل تایم پی سی آر

Realtime PCR
  • 350,000 ریال

اسپکتروفتومتر

Spectrophotometer
  • 800,000 ریال

بن ماری شیکردار

Bain-marie
  • 1,000,000 ریال

ترازو آزمایشگاهی

Scales
  • 200,000 ریال

سانتریفیوژ

Centrifuge
  • 1,200,000 ریال

ژل داک

Gel Doc
  • 3,500,000 ریال

پاور ساپلای (منبع تغذیه)

Power supply
  • 1,500,000 ریال

الکتروفورز افقی

Electrophoresis
  • 1,500,000 ریال

کارل فیشر (تیتراسیون)

Karl Fischer
  • 18,000,000 ریال