درباره ما

NTA

پیشگام
در توسعه صنعت
زیست فناوری و تشخیص

شرکت نسیم تشخیص آزما به عنوان یکی از پدیدآورندگان صنعت نوین تشخیص، از دل انستیتو پاستور ایران به عنوان یک استارت آپ تخصصی در حوزه تولید کیت های آزمایشگاهی و بیوسنسور ها بیرون آمده است. NTA با هدف تکامل ایده ها و طرح های نخبگان ایرانی، با تشکیل هسته فناور در مرکز رشد انستیتو پاستور ایران کار خود را شروع و در مدت کوتاهی توانست با استفاده از تجهیزات و مواد اولیه تولید داخل، خود را در میان تولید کنندگان کیت های آزمایشگاهی با حساسیت بالا قرار دهد.
Enamad ISO 9001 ISO 13485

استفاده از دانش بومی
در تکنولوژی تشخیص

نشانی کارخانه

کیلومتر 25 جاده تهران کرج، مجتمع تولیدی انستیتو پاستور ایران، مرکز رشد

توسعه زیر ساخت

88 درصد از دستگاه ها و ابزارهای کاربردی آزمایشگاهی در صنعت تولید تماما تولید داخل هستند.

مسئولین آزمایشگاه تولید

8 نفر از اساتید دانشگاهی در رشته های ژنتیک پزشکی، ژنتیک مولکولی، بیوشیمی بالینی مسئولیت بخش های تولید را عهده دار هستند.

ویژگی محصولات

خط تولید تمامی محصولات NTA در ایران و توسط پژوهشگران و نخبگان کشور طراحی و تولید شده است.

اختصاصیت

تشخیص صحیح نوع ویروس از میان گونه های مشابه

حساسیت

تشخیص صحیح نمونه های مثبت در آزمایش

سنجش محدودیت

تعیین محدودیت های انجام یک آزمایش

اقدامات زیستی

معرفی پروتوکل های ایمنی و حفاظتی کارکنان

نحوه صحیح استفاده

ارائه دستورالعمل های آموزشی با زبان ساده

بروزرسانی

ارائه نسخه های جدید کیت با برگرفته از دانش روز

هر ماه ده ایده، یک محصول

تحقق ایده های فناورانه در حوزه تشخیص بیماری ها و استفاده از کادر جوان و حلاق

تحقق ایده به محصول در سال85%
نوآوری در تولید در سال80%
استفاده از تکنیک های خلاق و نوآورانه75%