دریافت خدمات
راهنمایی و پشتیبانی

info[at]tashkhisazma.com

ویژگی محصولات

خط تولید تمامی محصولات NTA در ایران و توسط پژوهشگران و نخبگان کشور طراحی و تولید شده است.

اختصاصیت

تشخیص صحیح نوع ویروس از میان گونه های مشابه

حساسیت

تشخیص صحیح نمونه های مثبت در آزمایش

سنجش محدودیت

تعیین محدودیت های انجام یک آزمایش

اقدامات زیستی

معرفی پروتوکل های ایمنی و حفاظتی کارکنان

نحوه صحیح استفاده

ارائه دستورالعمل های آموزشی با زبان ساده

بروزرسانی

ارائه نسخه های جدید کیت با برگرفته از دانش روز

معرفی شرکت

تولید محصولات زیست فناوری نوین

11

نیروی انسانی

18

محصولات درحال توسعه

32

تجهیزات آزمایشگاهی

جرائد و اخبار

استفاده از دانش بومی زیست فناوری و حمایت از ایده های نوین دانش پژوهان این حوزه، از اهداف گروه NTA است.