دوره کارآموزی 180 ساعته مهندسی ژنتیک

محورهای کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت داروسازی:

آشنایی با استانداردهای مرتبط از جمله ایزو 14001 و ایزو 18001
محلول سازی آزمایشگاهی
فرایند کنترل کیفیت ماده اولیه، مستندسازی و نحوه کار با دستگاه
فرایند ارزیابی وجود و یا عدم وجود میکروب
مستند سازی میکروسکوپی
تست اسپکتروفتومتری و ارزیابی جذب و بازجذب
تیتراسیون و تست کالرفیشر و ارزیابی میزان رطوبت در قرص
انجام تست های پایداری و مستندسازی نتایج
جستجوی تحقیقاتی صنعتی در سامانه های جامع علمی

اهمیت دوره کارآموزی کنترل کیفیت داروسازی:

حضور در یکی از شرکت های فعال صنعتی و فراگیری نکات و فرایندهای تولید صنعتی، آشنایی با استاندارد ایزو 13485 و همچنین استانداردهای سازمان غذا و دارو

فواید دوره کارآموزی آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی:

آشنایی با استانداردها
آشنایی با محلول سازی
آشنایی با فرایند های کنترل کیفی
آشنایی و کار با دستگاه های حوزه داروسازی
آشنایی با نحوه فعالیت در آزمایشگاه های کنترل کیفیت

اطلاعات بیشتر:
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت مدرسه ملی زیست فناوری ایران مراجعه نمایید