راهنمای خرید محصولات

فرایند خرید و تحویل محصولات

ابتدا در سامانه مشتریان ثبت نام نمایید، پس از تکمیل فرم، با استفاده از اطلاعات کاربری خود وارد سامانه شوید.
با ورود به ناحیه کاربری خود، از بخش محصولات، محصول مورد نظر خود را بر حسب تعداد مورد نیاز انتخاب کنید.
پس از پرداخت هزینه محصول مورد نظر، سفارش شما در صف ارسال محصولات قرار می گیرد، ارسال محصولات به صورت رایگان انجام می شود، همچنین جهت نگهداری در دمای مناسب، تمامی محصولات در کول باکس و به همراه یخ خشک ارسال می شوند.