دوره کارآموزی 180 ساعته مهندسی ژنتیک

محورهای کارآموزی مهندسی ژنتیک:

طراحی پرایمر اختصاصی (صنعتی) در پی سی آر و ریل تایم پی سی آر
تولید کیت های استخراج (از خون، ادرار، بزاق و ...)
تولید کیت های تشخیص مولکولی
رقیق سازی، تبدیل حجم و اپتیمایز کردن پرایمر و پروب
استریلیزاسیون آزمایشگاهی
جستجوی تحقیقاتی صنعتی در سامانه های جامع علمی
آشنایی با دستگاه PCR, Real-time PCR, Centrifuge, Melting point device, Spectrophotometer...

اهمیت دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک:

حضور در یکی از شرکت های فعال تولید کیت های آزمایشگاهی و فراگیری نکات و فرایندهای تولید صنعتی، آشنایی با استاندارد ایزو 13485 و همچنین استانداردهای سازمان غذا و دارو برای تولید کیت های تشخیصی

فواید دوره کارآموزی آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی:

آشنایی با استانداردها
آشنایی با محلول سازی
آشنایی با تولید بافرهای آزمایشگاهی
آشنایی و کار با دستگاه های حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی
آشنایی با نحوه فعالیت در آزمایشگاه های نیمه صنعتی و صنعتی

اطلاعات بیشتر:
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت مدرسه ملی زیست فناوری ایران مراجعه نمایید