بازدید دکتر مسعود پزشکیان نماینده محترم مجلس

بازدید دکتر مسعود پزشکیان نماینده محترم مجلس

دکتر مسعود پزشکیان، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی 25 تیرماه 1401 از بخش تولید کیت های آزمایشگاهی شرکت نسیم تشخیص آزما بازدید کرد.

در این نشست، به مجموعه برنامه توسعه شرکت و همچنین ارائه راهکار های کاربردی در زمینه حمایت از تولید ملی پرداخته شد. در جلسه دکتر داریوش نوروزیان مسئول فنی شرکت و رئیس بخش نانو بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران و رئیس گروه زیست فناوری موسسه مطالعاتی نسیم به نکات تولید واکسن و کیت های آزمایشگاهی و تاریخچه آن در ایران پرداخت. در ادامه دکتر مجتبی رشیدی مصلح رئیس گروه داروسازی نوین موسسه مطالعاتی نسیم به اهمیت تولید و تامین مواد اولیه از منبع گیاهی پرداخت.

دکتر داریوش نوروزیان - دکتر مجتبی رشیدی مصلح - نسیم تشخیص آزما