بازدید دکتر سید علی یزدی خواه نماینده مجلس

بازدید دکتر سید علی یزدی خواه نماینده مجلس

دکتر سید علی یزدی خواه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مورخ 15 تیرماه 1401 از بخش تولید شرکت نسیم تشخیص آزما بازدید کردند. در این نشست از زمینه های تولید محصولات بیولوژیک در کشور و بیان کمی ها و نقاط قوت صنعت تشخیص کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در این نشست به اهمیت تولید دانش بنیان و عدم وابستگی به تامین مواد اولیه و محصولات نهایی از خارج کشور و همچنین لزوم حمایت از شرکت ها و استارت آپ های دانش بنیان برابر با فرمایشات مقام معظم رهبری گفتگو شد.

در این جلسه دکتر مجتبی رشیدی مصلح، رئیس گروه داروسازی نوین موسسه مطالعاتی نسیم و همچنین دکتر فرهاد اکبرپور تجریشی به ارائه توضیحاتی در خصوص تامین مواد اولیه و همچنین آنالیز داده ها بر اساس پزشکی فرد محور پرداختند.

دکتر فرهاد اکبرپور تجریشی - نسیم تشخیص آزمادکتر مجتبی رشیدی مصلح، نسیم تشخیص آزما