بازدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

بازدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

به گزارش روابط عمومی شرکت، روز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401، روئسای دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (شهر ری) از بخش های آزمایشگاهی شرکت نسیم تشخیص آزما بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون محترم پژوهشی، رئیس دفتر ارتباط با صنعت و همچنین مدیر گروه زیست شناسی صورت گرفت، بر نحوه همکاری مشترک در زمینه تولیدات حوزه زیست فناوری میان شرکت و دانشگاه گفت و گو شد.

استفاده از پتانسیل فعال دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه و همچنین آموزش مهارت های لازم جهت ورود به حوزه تولید محصولات دانش بنیان از جمله موارد صحبت در این جلسه بود.