حمایت از ایده ها و طرح های فناورانه

پژوهشگران و دانش آموختگان حوزه علوم زیست شناسی و پزشکی، که در زمینه تولید کیت های آزمایشگاهی (مولکولی- بیوشیمیایی) ایده و طرح خلاقانه ای در ذهن دارند، در صورت داشتن پروپوزال، فرایند و مشخصات فنی، مورد حمایت شرکت قرار خواهند گرفت. لذا این عزیزان می توانند عناوین طرح های خود را جهت بررسی و برگزاری نشست به ایمیل زیر ارسال نمایند.
info[at]tashkhisazma.com