کیت تشخیص مولکولی کوید 19 به روش Real Time PCR

کیت تشخیص مولکولی کوید 19 به روش Real Time PCR

درباره کیت تشخیص مولکولی کوید 19 به روش Real Time PCR

Covid 19 Molecular Detection Kit by Real Time PCR (RT-PCR)

به منظور تشخیص مولکولی ویروس SARS-Cov-2، کیت تشخیصی RT-PCR با استفاده از تکنیک ریل تایم پی سی آر با هدف شناسایی 3 ناحیه ژنی (مولتی پلکس) از ژنوم ویروس کوید19 (دو ناحیه بر روی RdRp و یک ناحیه در E) به صورت تک مرحله ای طراحی و تولید شده است.

  • محتویات کیت:
  • - مستر میکس
  • - میکس پرایمر و پروب
  • - کنترل مثبت
  • - کنترل منفی
  • - Free Rnase water

شرایط نگهداری: منفی 15 لغایت منفی 25 درجه

تاریخ انتقضا: یک سال و نیم از زمان تولید

معرفی این محصول توسط خبرگزاری ها

فقط برای مصارف پژوهشی و تحقیقاتی - تحقیقاتی آزمایشگاهی

40,000,000 ریال

تعداد واکنش
تعداد سفارش

کاربرد کیت تشخیص مولکولی کووید 19 چیست:

به منظور تشخیص دقیق وجود ویروس SARS-COV-2 در نمونه های آزمایشگاهی، استفاده از کیت های RT-PCT کاربرد زیادی دارد. با توجه به موتاسیون های مختلف و انواع جهش یافته ویروس کوید 19 تشخیص نواحی پایدار و حفاظت شده ژنوم ویروس و طراحی صحیح پرایمر برای آن نقش مهمی در عدم مشاده نتایج منفی و مثبت کاذب دارد.

این کیت قابلیت تشخیص چه جهش هایی را دارد:

این کیت، سه ناحیه ژنی (نواحی حفاظت شده ژنوم) که هر سه آن در مدل های جهش یافته ویروس کوید 19 از جمله برزیلی، انگلیسی، آمریکای جنوبی و دلتا وجود دارد را شناسایی می کند.

حساسیت و ویژگی:

حساسیت و ویژگی کیت ها، با شاخصه تطابق برندهای دستگاه های مختلف، نمونه های آزمایشگاهی مختلف و همچنین با معیار سنجش رقابتی با کیت های خارجی ارزیابی و شنجش می شود، در حال حاضر اختصاصیت کیت 100%، ویژگی کیت 90% می باشد.

امکان فروش به صورت عمده:

در صورت اخذ نمایندگی فروش شرکت NTA، امکان خرید بیشتر از 5 محصول وجود خواهد داشت.