کتاب اصول طراحی پرایمر، مقدماتی تا پیشرفته منتشر شد

کتاب اصول طراحی پرایمر، مقدماتی تا پیشرفته منتشر شد

در دهه های اخیر انتخاب و یا طراحی پرایمر (آغازگر) به عنوان یکی از تکنیک های مهم در حوزه علوم زیست فناوری و ژنتیک نقشی مهم و کاربردی در ابعاد پژوهشی و صنعتی دارد. اصول انتخاب صحیح پرایمر و یا طراحی آن همواره نیازمند استفاده از روش ها و تکنیک های فراوان است. با توجه به گستردگی کاربرد پرایمرها در تکنیک های مختلف PCR و همانند سازی و لزوم توجه به اختصاصیت و همچنین ارزیابی دقیق در نواحی ژنی هدف، لازم است بیشتر به انتخاب و یا طراحی پرایمر پرداخته شود.

«کتاب طراحی پرایمر (مقدماتی تا پیشرفته)» نیاز دو دسته از پژوهشگران را برطرف می کند، دسته اول افرادی که آشنایی با تفاوت های انتخاب پرایمر و طراحی پرایمر ندارند و گروه دوم، پژوهشگران و صنعت گرانی که در انجام یک پژوهش و یا تولید محصولی حاوی پرایمر، نیاز به استفاده از تکنیک های تخصصی طراحی توالی های اولیگونوکلئوتیدی با حساسیت بیشتر را دارند.

این کتاب با همت پژوهشگران «شرکت دانش بنیان نسیم تشخیص آزما (NTA)» به تالیف درآمده تا اصول اختصاصی طراحی پرایمر در تکثیر قطعه مورد نظر با کارایی بالا که قابل استفاده در صنعت تشخیص مولکولی، سنتزهای ژنتیکی و فراورده های حاصله از تکثیر ژنوم، و... را به طور کامل مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر آن، در این کتاب سعی بر آن شده است تا مفاهیم به صورت روان بیان و تمامی نکات لازم، برای «طراحی یک پرایمرکارآمد»، از ابتدایی ترین نکات، تا نکات مهم و پیچیده آموزش داده شود.

لینک مشاهده سرفصل کتاب و یا خرید کتاب: کتاب طراحی پرایمر

کتاب اصول طراحی پرایمر - شرکت نسیم تشخیص آزما