رونمایی از 9 محصول جدید با حضور رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا

رونمایی از 9 محصول جدید با حضور رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا

۹ کیت تشخیص آزمایشگاهی کرونا در انستیتو پاستور کرج رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه با حضور مصطفی قانعی رئیس علمی کمیته ملی ستاد مبارزه با کرونا ۹ کیت تشخیص و استخراجی کرونا در انستیتو پاستور ایران واقع در گرمدره کرج رونمایی شد.

محصول اول و دوم کیت تشخیص مولکولی _PCR_RT کوید _۱۹ به صورت مولتی پلکس با قابلیت شناسایی نواحی ژنی ۴ نوع ویروس جهش یافته ۱۰۰ تستی به صورت محلول به صورت لیوفیلیزه (برای اولین بار در کشور بدون محدودیت نگهداری در زنجیره دمایی _۲۰ درجه) است.

محصول سوم تا ششم کیت استخراج RNA ویروس کووید - ۱۹ از خون (برای اولین بار در کشور برای اصلاح روش‌های نمونه‌گیری قبلی بیماران از سواپ های بینی خلق) _۱۰۰ و ۵۰ نمونه به صورت محلول به صورت لیوفیلیزه برای اولین بار در کشور بدون محدودیت نگهداری در زنجیره دمایی _۲۰ درجه است.

محصول هفتم و هشتم کیت استخراج DNA از خون به روش رسوبی _۱۰۰ و ۵۰ نمونه، به صورت محلول به صورت لیوفیلیزه (برای اولین بار در کشور بدون محدودیت نگهداری در زنجیره دمایی _۲۰ درجه) است.

محصول نهم کیت تشخیص اختلالات عددی کروموزومی به صورت محلول به صورت لیوفیلیزه (برای اولین بار در کشور بدون محدودیت نگهداری در زنجیره دمایی _۲۰ درجه) است.

نسیم تشخیص آزما - مجید مسگرطهرانی - مصطفی قانعی

نسیم تشخیص آزما - مجید مسگرطهرانی - مصطفی قانعی

نسیم تشخیص آزما - مجید مسگرطهرانی - مصطفی قانعی

نسیم تشخیص آزما - مجید مسگرطهرانی - مصطفی قانعی