کیت تشخیصی کوید 19 به روش PCR

کیت تشخیص مولکولی RT-PCR کوید 19

کیت تشخیص مولکولی کوید19 به روش Real Time PCR

به منظور تشخیص مولکولی ویروس SARS-Cov-2، کیت تشخیصی RT-PCR با استفاده از تکنیک ریل تایم پی سی آر با هدف شناسایی 3 ناحیه ژنی (مولتی پلکس) از ژنوم ویروس کوید19 (دو ناحیه بر روی RdRp و یک ناحیه در E) به صورت تک مرحله ای طراحی و تولید شده است.

0 ریال (رونمایی از محصول)

تعداد واکنش
تعداد سفارش