کیت استخراج RNA از خون

کیت استخراج RNA از خون

درباره کیت استخراج RNA از خون

کیت استخراج RNA به منظور استخراج از نمونه خون بیمارستانی و یا تحقیقاتی با کاربرد و خلوص بالا طراحی و تولید شده است. از جمله مزایای استفاده از این کیت، فرایند تسهیل شده، استفاده از مقدار کم خون، مناسب برای استخراج RNA ویروسی و غیر ویروسی موجود در پلاسما و... است.

7000000 ریال

تعداد واکنش
تعداد سفارش