کیت استخراج DNA از خون

کیت استخراج DNA از خون

درباره کیت استخراج DNA از خون

کیت استخراج DNA به منظور استخراج از نمونه خون بیمارستانی و یا تحقیقاتی با کاربرد و خلوص بالا طراحی و تولید شده است. از جمله مزایای استفاده از این کیت، فرایند تسهیل شده، استفاده از مقدار کم خون، مناسب برای استخراج DNA موجود در پلاسما و... است.

6000000 ریال

تعداد واکنش
تعداد سفارش