ترایزول

ترایزول

درباره ترایزول

Trizol

ترایزول به عنوان یکی از مواد اصلی استخراج RNA در سلول های جانوری کاربرد فراوانی دارد. کیفیت تخلیص انواع RNA به کیفیت ترایزول بستگی دارد، همچنین سرعت انجام فرایند حل پروتئین ها و حذف DNA نیز به کیفیت آن بستگی دارد. استفاده از ترایزول های تولید داخل، به دلیل اطمینان از حفظ زنجیره سرد و همچنین بسته بندی مناسب (جلوگیری از برخورد نور) نسبت به نمونه های خارجی پیشنهاد می گردد. ترایزول ایرانی تولید شده شرکت NTA با حجم 100 سی سی، در حال حاضر به عنوان یکی از پر فروش ترین محلول شیمیایی پرکاربرد در صنعت تشخیص، در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور استفاده می شود.

5,000,000 ریال

تعداد واکنش
تعداد سفارش

کاربرد ترایزول چیست:

ترایزول یک محلول شیمایی است که باعث حذف ترکیبات بیولوژیکی و جداسازی RNA از سلول می شود. این ماده در صنعت تشخیص آزمایشگاهی کاربرد فراوانی دارد.

ترکیبات ترایزول:

ترایزول از گوییدینیم تیوسیانات، فنول و... ساخته شده است.

مزیت خرید ترایزول NTA:

کیفیت بالا و قابل رقابت با نمونه های خارجی، حفظ زنجیره سرد و عدم نگرانی از رعایت زنجیره سرد در واردات، قیمت پایین

پروتکل استخراج RNA با ترایزول:

بر اساس دستورالعمل قرارگرفته در پکیج کیت ترایزول، نحوه استفاده از آن در استخراج RNA درج شده است.